Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Topmove.vn

1. Mục đích và phạm vi thu thập

            Topmove.vn là bên cung cấp dịch vụ giao nhận, hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện giao hàng thay mặt cho thương nhân/cá nhân bán hàng online và offline tới người mua hàng hóa/ sản phẩm. Khi khách hàng đăng ký tài khoản thành viên, hoặc gửi thông tin liên hệ tới chúng tôi, các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Họ tên;

Số điện thoại;

Địa chỉ Email;

Địa chỉ giao hàng (bao gồm khu dân cư và nơi làm việc);

Thông tin liên quan đến các sản phẩm đã mua (bao gồm mô tả sản phẩm, số lượng và thông tin thanh toán); và bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu một cách hợp lý để tạo - điều kiện thuận lợi cho việc giao sản phẩm cho các bên trong giao dịch.

Đây là các thông tin mà Topmove cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Topmove liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Topmove về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ khách hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời và thành công cũng như cải thiện dịch vụ của Topmove, cụ thể trong như nội dung sau:

Khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích trên, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng qua thư thông thường, fax, e-mail, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng/thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Topmove.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ K-Soft Việt Nam

Địa chỉ: Xóm chợ, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 

CSKH: 0389676559
Email: [email protected]

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người Mua/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 6. Phương tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Topmove thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoài phạm vi cam kết như chính sách bảo mật này đến Ban quản trị của Topmove. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Topmove sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email tiếp nhận phản hồi: [email protected]

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được Topmove cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Topmove. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Topmove sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Topmove sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Topmove yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại …... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Topmove không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Topmove cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Topmove cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Topmove sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Topmove tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Topmove, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: [email protected]