Khiếu nại và bồi thường topmove.vn

I. CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong quá trình hợp tác, Topmove.vn thực hiện quy trình và chính sách giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

1. Điều kiện khiếu nại

Khi khách hàng có bất kỳ vấn đề liên quan đến kiện hàng (hư hỏng, thất lạc, tình trạng đơn hàng) hoặc hoặc gặp vấn đề phát sinh với nhân viên giao (nhận) hàng.

2. Thời hạn khiếu nại

Một (1) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian phát hàng của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian phát hàng đã công bố; trường hợp thời gian phát hàng của dịch vụ chưa được công bố thì thời hiệu này được tính từ ngày bưu gửi được chấp nhận.

Mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

3. Các kênh tiếp nhận khiếu nại

Cách 1: Khách hàng gửi email tới địa chỉ:  [email protected] 

Cách 2: Khách hàng gọi điện thoại đến tổng đài hỗ trợ: 0389676559

4. Quy trình xử lý khiếu nại

Bước 1: Khách hàng liên hệ với Topmove.vn qua các kênh tiếp nhận khiếu nại được nêu ở mục ba (3).

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Topmove.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Topmove.vn sẽ có những quy trình cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Topmove.vn yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, giấy tờ (bưu gửi/nhận, thông tin đơn hàng dịch vụ) liên quan đến giao dịch/dịch vụ.

Bước 4: Topmove.vn kiểm tra các thông tin và sẽ phản hồi cho khách hàng trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và các thông tin/giấy tờ có liên quan.

Khách hàng có thể liên hệ công ty theo thông tin sau:

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ K-Soft Việt Nam

Địa chỉ: Xóm chợ, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 

Minh, Việt Nam.

CSKH: 0389676559
Email: [email protected]

II. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

  1. Topmove.vn sẽ thực hiện chính sách bồi thường thỏa đáng khi xác định lỗi thuộc về Topmove.vn dẫn tới thiệt hại về hàng hóa/sản phẩm cho khách hàng.
  2. Theo quan điểm về sức khỏe, nguy hiểm và an toàn, chúng tôi có quyền định đoạt bưu kiện bị hư hại.
  3. Chúng tôi sẽ chỉ xác nhận các yêu cầu mất mát và thiệt hại được gửi trong vòng 30 ngày sau khi đơn hàng được tạo hoặc 7 ngày sau khi giao hàng thành công, tùy theo ngày nào đến sau.
  4. Người gửi sẽ nhận được khoản thanh toán bồi thường trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bưu kiện bị Topmove.vn tuyên bố bị mất hoặc bị hư hại và trong mọi trường hợp không quá 30 ngày kể từ khi Người gửi gửi bất kỳ khiếu nại nào như vậy.
  5. Quy định về các mức bồi thường như sau:

a. Hàng bị mất

Người gửi hàng phải nhập tên sản phẩm, số lượng và giá trị khi tải lên đơn hàng. Trong trường hợp người giao hàng không nhập vào mô tả này, đơn hàng sẽ được tính tiền bồi thường là COD.

Đối với đơn đặt hàng không có COD và không mô tả trên hệ thống của chúng tôi, người giao hàng hàng phải cung cấp biên nhận hoặc bằng chứng xác nhận rằng khách hàng đã đặt hàng.

Đơn hàng không có COD, Topmove.vn sẽ kiểm tra và so sánh giá thấp nhất của sản phẩm trên 3 trang web thương mại và tính giá trung bình để bù.

Tiền thu hộ (VND)

Giá trị đền bù

<= VND 3,000,000

100% giá trị thu hộ

> VND 3,000,000

4 lần cước phí

>= VND 30,000,000

10 lần cước phí

b. Hàng bb. Hư hỏng (Damaged):**

Bưu kiện là vật phẩm và hàng hóa (thu hoặc không thu tiền): Bồi thường theo thiệt hại thực tế, dựa trên giá trị hàng hóa (được gọi là COD). Trong trường hợp khách hàng có giảm giá hoặc khuyến mãi với mã giảm giá, nhà cung cấp sẽ bồi thường theo giá trị trước khi khấu trừ.

Đối với các đơn hàng còn lại, giá trị bồi thường được xác định theo bảng sau:

Tiền thu hộ (VND)

Giá trị đền bù

<= VND 3,000,000

Đền bù theo tỉ lệ thiệt hại

> VND 3,000,000

4 lần cước phí

>= VND 30,000,000

10 lần cước phí

 

Loại hư hỏng

Giá trị bồi thường

Rách nát, bị hỏng bao bì nhà sản xuất ướt

10%

Con dấu bị hỏng của bao bì nhà sản xuất

10%

Đã kích hoạt bảo hành điện tử hoặc điện

20%

Mất phụ kiện

20%

Sản phẩm bị hư hại đến 30%.
 Làm hỏng các liên kết của sản phẩm và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

30%

Sản phẩm bị hư hỏng hơn 30% có COD

100% giá trị hàng hóa và vận chuyển sẽ giữ bưu kiện

Sản phẩm bị hư hỏng hơn 30% không COD

Nếu 4 lần phí giao hàng lớn hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa, tỷ lệ bồi thường là 100% giá trị hàng hóa và người vận chuyển giữ bưu kiện.
 
 Nếu 4 lần phí giao hàng nhỏ hơn giá trị hàng hóa, mức bồi thường dựa vào 4 lần phí giao hàng và người vận chuyển giữ bưu kiện.